Hoe flirten via email


Even when we’re not here, the room is drawing a lot of power.

Hoe flirten via email-3

This project is a system to reduce our power consumption, particularly when we’re not there.

When either of us comes into the room, all we have to do is tap our key fobs on a reader mounted by the door, and the room turns on or off what we normally use. The reader by the door reads the presence or absence of the tags.

Het is een soort Zen-situatie: als je dat je partner zich aanpast, zal het niet gebeuren.

Pas als je het niet wilt ontstaat de vrijheid voor je partner om zich aan te passen.

Eigenlijk zou dat trouwens voor de hele maatschappij moeten opgaan.